กิมป์/tools/Select hand-drawn regions

จาก วิกิตำรา

Select hand-drawn regions Short key (F)

การใช้ Select hand-drawn regions ในการเลือกบริเวณที่ต้องการทำงาน

Select hand-drawn regions เครื่องมือที่ใช้เลือกบริเวณพื้นที่ทำงานที่ต้องการ ในรูปแบบอิสระ


วิธีใช้

เพียงแค่คุณคลิ๊กเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเส้นไปตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะลากเป็นเส้นโค้ง , เอียง หรือจะเป็นรูปแบบใดก็ได้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes