ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Shear the layer or selection

จาก วิกิตำรา

Shear the layer or selection Short key Shift+S

เครื่องมือที่ใช้สำหรับบิดเลเยอร์ หรือบริเวณที่เราทำการเลือกไว้ด้วยเครื่องมือ Select ซึ่งจะเป็นการทำให้ภาพเฉียง ในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้

วิธีใช้

เลือกเลเยอร์ หรือบริเวณที่เราต้องการ ทำให้เฉียงไว้ก่อน จากนั้นเลือกเครื่องมือ Shear the layer or selection ปรับค่าให้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ที่ Tab tool option ของคำสั่ง เสร็จแล้วคลิ๊กลงไปบน บริเวณที่ต้องการ จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกค่าที่ต้องการ หรือคุณจะใช้วิธีลากเมาส์ไปเรื่อยๆก็ได้

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes