ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ข

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • ขาริกํ รสปร่า ได้แก่ มะอึกและหน่อไม้เป็นต้น [1]
  • ขุทาปเรตา ได้แก่ เป็นผู้ถูกความหิวครอบงำ [2]
  • ขียฺยนฺติ ได้แก่ พูดกันว่านี่อย่างไรกัน นี่อย่างไรกัน [3]

  1. เล่ม ๖๖ หน้า ๑๐๖ บรรทัด ๑๒
  2. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๖๑ บรรทัดที่ ๑๕
  3. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๗ บรรทัด ๖