ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ม

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • มคธมหามตฺโต ได้แก่ มหาอำมาตย์ คือ ผู้ประกอบด้วยชั้นอิสริยยศอย่างใหญ่ ในมคธรัฐ หรือมหาอำมาตย์ของพระเจ้าแผ่นดินมคธ[1]
  • มุตฺตามิสฺสา ได้แก่ ช้องที่ประดับด้วยแก้วมุกดา [2]
  • มณิมิสฺสา ได้แก่ ช้องที่ประดับด้วยแก้วมณีร้อยด้าย [3]
  • มํสเปสึ ได้แก่ ชิ้นเนื้อสดขนาดลูกหินบด [4]
  • มนุสฺสภูตา ได้แก่ เกิดในหมู่มนุษย์ คือ ได้ความเป็นมนุษย์ [5]

  1. เล่ม ๒ หน้า ๙๓ บรรทัดที่ ๓
  2. เล่ม ๓ หน้า ๑๖๐ บรรทัดที่ ๑
  3. เล่ม ๓ หน้า ๑๖๐ บรรทัดที่ ๒
  4. เล่ม ๑๘ หน้า ๓๓๘ บรรทัด ๑๗
  5. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๔๓ บรรทัดที่ ๑๐