ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ล

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • โลณิกํ รสเค็ม ได้แก่ เกลือสินเธาว์เป็นต้น [1]
  • ลมฺพิลํ รสเฝื่อน ได้แก่ พุทรา มะขวิดและใบโลทเป็นต้น [2]

  1. เล่ม ๖๖ หน้า ๑๐๖ บรรทัด ๑๑
  2. เล่ม ๖๖ หน้า ๑๐๖ บรรทัด ๑๓