ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ร

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • รชฏํ ได้แก่ มาสกโลหะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาสมมติกัน [1]

  1. เล่ม ๑๘ หน้า ๔๓๙ บรรทัดที่ ๓