ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/จ

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • จตุกฺกภตฺตํ เทติ ได้แก่ ถวายภัตตาหารวันละ ๔ ที่ [1]
  • จกฺขุนา ได้แก่ ทิพยจักษุ [2]
  • จปโล ได้แก่ มีน้ำลายไหล [3]

  1. เล่ม ๓ หน้า ๔๘๕ บรรทัดที่ ๔
  2. เล่ม ๑๖ หน้า ๓๕๓ บรรทัดที่ ๑๔
  3. เล่ม ๖๔ หน้า ๗๒๖ บรรทัดที่ ๑