ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ฐ

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • เปตพฺพํ เปตุํ ได้แก่ เพื่อทรงแต่งตั้งผู้ที่ควรแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น ๆ [1]

  1. เล่ม ๒๓ หน้า ๑๘๘ บรรทัดที่ ๕