ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ท

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ ได้แก่ จักกระทำการกำหนดวัฏทุกข์. [1]

  1. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๘ บรรทัด ๑