ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ช

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • ชาตรูปํ ได้แก่ ทอง [1]

  1. เล่ม ๑๘ หน้า ๔๓๙ บรรทัดที่ ๓