ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ฉ

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • ฉกนํ ได้แก่ โคมัย [1]
  • ฉฑฺฑิตํ ได้แก่ เป็นเดน [2]
  • ฉาตํ ได้แก่ ผู้หิวกระหาย คือถูกความหิวครอบงำ [3]

  1. เล่ม ๗ หน้า ๑๖๖ บรรทัดที่ ๔
  2. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๖๑ บรรทัดที่ ๑
  3. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๔๕ บรรทัดที่ ๒