ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ออกจากโปรแกรม

จาก วิกิตำรา

หลังจากที่เราได้เสร็จสิ้นการใช้โปรแกรมวาดภาพ และได้ทำการบันทึกไฟล์งานเรียบร้อยแล้ว เราสามารถปิดโปรแกรมเพื่อเลิกการใช้งานได้ดังนี้

  1. เลือกเมนูคำสั่ง File>Exit (แฟ้ม>ออก) หรือคลิกที่ (Close) (มุมบน ขวาสุดของจอภาพ)
  2. หากเรายังไม่ได้บันทึกไฟล์งาน โปรแกรมก็จะถามเราว่าต้องการบันทึกงานก่อนหรือไม่ โดยเลือก

ถ้าต้องการบันทึกไฟล์งาน แล้วออกจากโปรแกรม

ไม่ต้องการบันทึกไฟล์งาน แล้วออกจากโปรแกรม

เปลี่ยนใจไม่ต้องการออกจากโปรแกรมในตอนนี้