ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/วาดรูปลงในเอกสาร

จาก วิกิตำรา

เราสามารถวาดรูปได้อย่างง่ายๆ ได้โดยใช้แถบเครื่องมือวาดรูป (Drawing) โดยเรียกใช้งานจากเมนูคำสั่ง View>Toolbars>Drawing (มุมมอง>แถบเครื่องมือ>งานวาด) รูปที่วาดนั้นจะย่อ-ขยาย เปลี่ยนสี หรือย้ายตำแหน่งได้


ให้คลิกเลือกวาดเส้นจากนั้นคลิกที่ปุ่มเลือกรูปแบบเส้นที่ต้องการและใช้เมาส์ลากเมาส์วาดเส้น

เปลี่ยนรูปแบบของเส้น

เราเปลี่ยนรูปแบบเส้นหรือลูกศรได้โดยหลังจากคลิกเลือกเส้นแล้ว ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Arrow Style) และเลือกรูปแบบของเส้น

การวาดรูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลมวงรี

  1. คลิก เพื่อวาดรูปวงกลม และวงรี หรือคลิก เพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยม
  2. คลิกเมาส์ค้างไว้ที่ตำแหน่งที่ให้เป็นจุดเริ่มต้นของรูป
  3. ลากเมาส์วาดรูปจนได้สัดส่วนที่ต้องการ
  4. กำหนดสีเส้นกรอบ
  5. กำหนดสีที่จะเติมด้านในของรูป