ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ย่อ/ขยายภาพ

จาก วิกิตำรา

การย่อ/ขยายภาพ จะทำให้เราสามารถตกแต่งภาพได้ง่ายและมีความละเอียดมากขึ้น โดยที่เราสามารถขยายภาพและตกแต่งภาพได้จนถึงส่วนที่เล็กที่สุดของภาพ

  1. เลือกเมนูคำสั่ง View>Zoom (มุมมอง>ขยาย)
  2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ Zoom โดยมีค่าตัวเลือกต่างๆ ให้กำหนดดังนี้

Optimal (เหมาะที่สุด) แสดงภาพให้พอดีกับจอภาพ

Fit width and height (ทั้งหน้า) แสดงทั้งหน้าให้พอดีจอภาพ

Fit width (ความกว้างของหน้า) แสดงความกว้างของหน้าให้พอดีกับจอภาพ

100% (100%) แสดงขนาดภาพเท่าจริง

Variable (ตัวแปร) แสดงขนาดภาพตามค่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

3 . คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อแสดงภาพในขนาดที่เรากำหนด