ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เรื่องของแถบเครื่องมือใน Calc

จาก วิกิตำรา

คำสั่งที่ใช้บ่อยใน Calc ได้ถูกนำมาจัดเป็นแถบเครื่องมือที่เราสามารถเรียกใช้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเลือกคำสั่งเดียวกันจากเมนูซึ่งมีขั้นตอนมากกว่า สำหรับใน Calc นั้นมีแถบเครื่องมือทั้งหมด 5 ชุด ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันไป โดยเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือเหล่านี้ เมื่อกล่าวถึงการใช้ Calc ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มีแถบเครื่องมือ 4 ชุดที่ Calc จะแสดงโดยปกติ ได้แก่ แถบฟังก์ชั่น (Function Bar) แถบวัตถุ (Object Bar) แถบเครื่องมือหลัก (Main Toolbar) และแถบสูตร (Formula Bar) ซึ่งรวบรวมคำสั่งต่างๆ ที่ต้องใช้เป็นประจำ


สำหรับวิธีเปิดแถบเครื่องมือต่างๆ นั้น เราสามารถคลิกเลือกที่คำสั่ง View> Toolbars (มุมมอง>แถบเครื่องมือ) และคลิกเลือกให้มีเครื่องหมายถูกเกิดขึ้นในแถบเครื่องมือที่เราต้องการให้แสดงบนหน้าต่าง

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]