ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การค้นหาสิ่งต่างๆ ในเอกสารด้วย Navigation

จาก วิกิตำรา

นอกจากจะค้นหาคำหรือข้อความดังที่ผ่านมาแล้ว เรายังสามารถค้นหาสิ่งอื่นๆ ในเอกสารได้ด้วย เช่น ตาราง รูปภาพต่างๆ ได้โดยใช้คุณสมบัติที่เรียกว่า Navigation ดังตัวอย่างเราจะค้นหาการใช้ตารางในเอกสาร

  1. ที่มุมขวาล่างของโปรแกรมให้คลิกปุ่ม (Navigation)
  2. จะปรากฏหน้าต่าง Navigation ขึ้นมาให้เราเลือกสิ่งที่ต้องการค้นหา ดังนี้

ดังตัวอย่างเราคลิก เพื่อค้นหาตาราง

  1. ที่มุมขวาล่างของหน้าต่างโปรแกรมให้คลิก เพื่อค้นหาตารางที่อยู่ก่อนหน้า ค้นหาตารางที่อยู่ถัดไป (หรือจะคลิกที่ปุ่ม หรือปุ่ม ในหน้าต่าง Navigation แทนก็ได้)
  2. โปรแกรมจะแสดงสิ่งที่ค้นหาให้เห็น เมื่อใช้งานเสร็จก็ให้คลิก ปิดหน้าต่าง Navigation