ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/บันทึกชิ้นงาน

จาก วิกิตำรา

ก่อนออกจากโปรแกรมวาดรูป เราต้องทำการบันทึกชิ้นงานที่ได้สร้างไว้ เพื่อจะสามารถเรียกกลับมาใช้ใหม่ภายหลังได้ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้