ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แสดงข้อมูลให้ครบในเซลล์

จาก วิกิตำรา

ถ้าเราไม่ต้องการปรับเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ต่างๆในตารางเพราะได้กำหนดอย่างเหมาะสมแล้วแต่พบว่าข้อมูลที่ป้อนยาวจนล้นเกินออกไปนอกเซลล์มี 2 วิธีที่เราสามารถแสดงข้อมูลในเซลล์ให้ครบได้ดังนี้

วิธีที่ 1 ตัดคำข้อมูลในเซลล์และนำมาแสดงหลายบรรทัด

วิธีที่ 2 รวมบางเซลล์ในตารางเข้าด้วยกันให้เป็นเซลล์ใหญ่ที่แสดงข้อมูลได้ครบ

วิธีที่ 1 ตัดคำข้อมูลในเซลล์และนำมาแสดงหลายบรรทัด

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]
 1. เลือกเซลล์ที่ข้อมูลล้นออกมา
 2. เลือก Format>Cells (รูปแบบ>Cells)
 3. คลิกเมาส์เลือกแท็บ Alignment (การจัดตำแหน่ง)
 4. คลิกเมาส์ให้มีเครื่องหมายถูกที่ช่อง Wrap text automatically (ตัดข้อความอัตโนมัติ) เพื่อให้ตัดคำข้อความที่พิมพ์ ถ้ายาวเกินความกว้างของเซลล์โดยนำไปแสดงในแถวใหม่
 5. คลิกเมาส์ปุ่ม

NOTE

เมื่อเราต้องการยกเลิกการตัดคำในเซลล์ ให้คลิกเมาส์เลือกเซลล์ เลือก Format>Cells (รูปแบบ>Cells) และคลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Wrap text automatically (ตัดข้อความอัตโนมัติ)

วิธีที่ 2 รวมบางเซลล์เข้าด้วยกัน

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เป็นการรวมบางเซลล์ในตารางเข้าด้วยกัน เป็นเซลล์ใหญ่สำหรับแสดงข้อมูล โดยไม่กระทบกับเซลล์อื่นในตาราง

 1. เลือกกลุ่มเซลล์ที่ต้องการนำมารวมกัน
 2. เลือก Format>Merge Cells (รูปแบบ>ผสานเซลล์)
 3. เซลล์ถูกรวมเข้ากันตามต้องการ
 4. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกเมาส์เลือก Format>Cells (รูปแบบ>Cells)
 5. เข้าไปในแท็บ Alignment (จัดเรียงตำแหน่ง) แล้วกำหนดรูปแบบของเซลล์ในแนวตั้งในช่อง Vertical (แนวตั้ง)
 6. คลิกเมาส์ให้มีเครื่องหมายถูก ในช่อง Wrap text automatically (ตัดข้อความอัตโนมัติ) เพื่อกำหนดการไหลของข้อความในเซลล์
 7. คลิกเมาส์ปุ่ม จะแสดงการรวมเซลล์ และจัดเรียงข้อความที่อยู่ในเซลล์ตามที่เรากำหนด

NOTE

เมื่อเราต้องการยกเลิกการรวมเซลล์ให้คลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่ถูกรวม เลือก Format>Merge Cells (รูปแบบ>ผสานเซลล์) อีกครั้ง