ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมและรูปทรงอิสระ

จาก วิกิตำรา

ต่อไปนี้เราจะใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับการวาดเส้น มาสร้างสี่เหลี่ยมและรูปทรงอิสระ โดยใช้เครื่องมือวาดดังต่อไปนี้

วาดสี่เหลี่ยม ให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Rectangle) แล้วลากเมาส์ในพื้นที่ก็จะปรากฏสี่เหลี่ยมให้เรา


วาดวงกลมและวงรี ให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Ellipse) แล้วลากเมาส์ในพื้นที่ก็จะปรากฏวงกลมให้เรา


เครื่องมือพิมพ์ข้อความ ให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Text) แล้วพิมพ์ข้อความลงไป


วาดรูปทรงพื้นฐาน ให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Basic Shape) แล้วเลือกรูปทรงที่มีมาให้


วาดรูปทรงสัญลักษณ์พิเศษ ให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Symbol Shapes) แล้วเลือกรูปทรงที่มีมาให้


วาดรูปทรงอิสระแบบโค้ง ให้เราคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Curve) แล้วเลือกรูปทรงที่มีมาให้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]