ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เคลื่อนย้ายสไลด์ไปในตำแหน่งที่ต้องการ

จาก วิกิตำรา

หากเราเห็นว่าลำดับการนำเสนอสไลด์นั้นไม่ต่อเนื่องกันเท่าที่ควร ก็สามารถเคลื่อนย้ายสไลด์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะสามารถใช้มุมมองภาพนิ่งช่วยในการเคลื่อนย้ายสไลด์ โดยมีขั้นตอนดังนี้


หรือถ้าต้องการให้เห็นว่ามีการย้ายสไลด์ที่ชัดเจนสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่ง ดังนี้