ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เครื่องมือวาดเส้น

จาก วิกิตำรา

การวาดเส้นเราสามารถใช้เครื่องมือ Lines หรือ Arrow โดยมีวิธีการดังนี้

  1. คลิกเมาส์ที่แถบเครื่องมือเลือกปุ่ม (Line) เพื่อวาดเส้น
  2. กำหนดลักษณะพิเศษให้กับเส้นจากเครื่องมือ Line and Filling
  3. นำเมาส์ไปคลิกที่ตำแหน่งเริ่มต้น คลิกค้างไว้แล้วลากเมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการจากนั้นปล่อยเมาส์
  4. แสดงเส้นที่เราวาด

TIP

ถ้าต้องการให้เส้นที่เราวาดเป็นเส้นตรงหรือให้ทำมุม 45 องศา ให้เรากดปุ่ม ขณะที่เราวาด