โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ผลิตภัณฑ์ในชุด OpenOffice.org

จาก วิกิตำรา

โปรแกรมหลักในชุด OpenOffice.org จะคล้ายกับในชุดสำนักงานอื่นๆ เช่น โปรแกรมด้านการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนองาน โปรแกรมวาดภาพ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละโปรแกรมดังนี้ โปรแกรม OpenOffice.org Writer

เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (Word processing) สำหรับสร้างงานเอกสาร เช่น การทำรายงาน การเขียนจดหมาย การจดบันทึก โบรชัวร์ และจดหมายข่าว ซึ่งมีฟังก์ชั่นการประมวลผลคำมากมายพร้อมการตรวจสอบคำสะกด การตัดคำเมื่อสิ้นสุดบรรทัด และแก้คำผิดให้ถูกต้องอย่างอัตโนมัติ สนับสนุนการทำงานเอกสารร่วมกันเป็นทีม หรือสามารถสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษา HTML แต่อย่างใด

โปรแกรม OpenOffice.org Writer ยังสามารถทำงานร่วมกับเอกสารที่สร้างขึ้นด้วยไมโครซอฟท์ Word ได้ คือ สามารถเปิดอ่าน แก้ไขเอกสาร และบันทึกกลับได้

โปรแกรม OpenOffice.org Calc

เป็นโปรแกรมตารางการคำนวณและการวิเคราะห์ (Spreadsheet) เราสามารถใช้แผนภูมิของ OpenOffice.org Calc และเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจ รวมไปถึงข้อมูลทางธุรกิจด้วยระบบสนับสนุนฐานข้อมูลที่ถูกรวมไว้ด้วย

โปรแกรม OpenOffice.org Calc ยังสามารถทำงานร่วมกับตารางงานที่สร้างขึ้นด้วยไมโครซอฟท์ Excel ได้ คือ สามารถเปิดอ่าน แก้ไขเอกสาร และบันทึกกลับได้

โปรแกรม OpenOffice.org Impress

เป็นโปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้เราสร้างงาน พรีเซนเตชั่นได้อย่างง่ายๆ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ในการวาดภาพ เขียนแผนผัง รองรับรูปแบบมัลติมีเดียอย่างสมบูรณ์

โปรแกรม OpenOffice.org Impress ยังสามารถทำงานร่วมกับพรีเซนเตชั่นที่สร้างขึ้นด้วยไมโครซอฟท์ PowerPoint ได้ คือ สามารถเปิดอ่าน แก้ไขเอกสาร และบันทึกกลับได้

โปรแกรม OpenOffice.org Draw

เป็นโปรแกรมวาดภาพที่รองรับทั้งเว็กเตอร์และบิตแมพ สามารถใช้สร้างได้ตั้งแต่ไดอะแกรมง่ายๆ ไปจนถึงรูปที่ประกอบด้วยวัตถุ 3 มิติ เหมาะสำหรับวาดภาพเป็นส่วนประกอบในเอกสารหรือพรีเซนเตชั่น

โปรแกรม OpenOffice.org Base

เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถสร้างและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เราสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก สร้างรายงานที่ซับซ้อน หรือทำจดหมายเวียนจากฐานข้อมูลลูกค้า รวมทั้งการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก เช่น MySQL ได้ด้วย

โปรแกรม OpenOffice.org Math

เป็นโปรแกรมสำหรับการพิมพ์สมการคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่พร้อมเพรียงในการพิมพ์งานวิชาการทางด้านวิศวกรรม ที่มีสมการคณิตศาสตร์ซับซ้อนอยู่ด้วย

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]