ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเพิ่มเติม

จาก วิกิตำรา

เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรที่แสดงได้เพิ่มเติม จากที่แสดงในแถบคำสั่งโดยให้เลือกตัวอักษรที่ต้องการปรับแต่ง จากนั้นเรียกเมนู Format>Character (รูปแบบ> อักขระ) ซึ่งหน้าต่าง Character ประกอบด้วยแท็บย่อยๆ ดังนี้


Font (แบบอักษร) กำหนดฟอนต์ให้กับตัวอักษรอย่างเจาะจง

Font Effects (ลูกเล่นตัวอักษร) กำหนดเอฟเฟ็กต์พิเศษให้กับตัวอักษร

Position (ตำแหน่ง)

กำหนดตำแหน่งการวางตัวอักษร

Hyperlink (ไฮเพอร์ลิงก์)

กำหนดให้ตัวอักษรเป็นลิงก์

Background (พื้นหลัง)

กำหนดสีพื้นหลังของตัวอักษร แท็บ Font (แบบอักษร) กำหนดฟอนต์ให้กับตัวอักษรอย่างเจาะจง


เรากำหนดรูปแบบฟอนต์ได้ที่แท็บ Font โดยมีส่วนให้ปรับแต่ง ได้แก่

Western text font (แบบอักษรข้อความแบบตะวันตก) กำหนดรูปแบบฟอนต์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

CTL font (แบบอักษรภาษาไทยและภาษาซับซ้อนอื่นๆ) กำหนดรูปแบบฟอนต์ตัวอักษรที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ซึ่งในกรณีนี้คือภาษาไทย แท็บ Font Effects (ลูกเล่นตัวอักษร) กำหนดเอฟเฟ็กต์พิเศษให้กับตัวอักษร

เราสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรในลักษณะต่างๆ เพิ่มเติมได้ โดยที่แท็บ Font Effects มีรูปแบบตัวอักษรให้เราเลือกใช้ดังนี้

Underlining ขีดเส้นใต้ข้อความ

Strikethrough ขีดเส้นทับข้อความ

สำหรับแต่ละแบบมีตัวเลือกเพิ่มเติม ดังนี้


หากเราต้องการเน้นข้อความบางส่วนในเอกสารเป็นพิเศษ ให้กำหนดรูปแบบการแสดงตัวอักษรเพิ่มเติมได้ที่

Font color ใช้กำหนดสีตัวอักษร

Effects กำหนดเอฟเฟ็กต์ตัวอักษร

Relief กำหนดการเน้นตัวอักษร


นอกจากนั้นยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมให้เราคลิก กำหนดรูปแบบการแสดงตัวอักษรได้


ดังตัวอย่าง เราจะปรับให้ข้อความเป็นสีฟ้า และปรับแต่งตัวอักษรให้เป็นแบบเค้าร่าง สร้างเงาให้ตัวอักษร และกำหนดให้ตัวอักษรกะพริบ

แท็บ Position (ตำแหน่ง) กำหนดตำแหน่งการวางตัวอักษร

เรากำหนดตัวอักษรยก และอักษรห้อย ได้ที่แท็บ Position ดังนี้

Superscript ตัวอักษรยก

Normal ตัวอักษรปกติ

Subscript ตัวอักษรห้อย

ดังตัวอย่างเราจะกำหนดตัวอักษรห้อย

ที่ Rotation/scaling เราสามารถกำหนดให้หมุนตัวอักษรที่แสดง และย่อ/ขยายได้ โดยคลิกเลือกองค์ศาที่ต้องการให้หมุน และระบุอัตราย่อ/ขยายได้ที่ Scale width

บางครั้งเราอาจต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างตัวอักษรในข้อความ โดยอาจบีบเข้ามาเพื่อให้แสดงข้อความในบรรทัดนั้นได้มากขึ้น หรืออาจสั่งขยายออกเพื่อให้เนื้อหาไม่ดูแน่นจนเกินไป โดยคลิกที่แท็บ Position ในหัวข้อ Spacing เลือก

Expanded (ขยาย) ขยายข้อความ

Condensed (ย่อ) บีบข้อความ

Default (ค่าเริ่มต้น) แสดงแบบปกติ

ในช่อง By (โดย) ให้กำหนดว่าต้องการย่อหรือขยายระยะห่างเท่าไร

ดังตัวอย่างเราสั่งขยายตัวอักษรเป็นระยะห่างเท่ากับ 10 พอยต์

แท็บ Background (พื้นหลัง) กำหนดสีพื้นหลังของตัวอักษร

เราสามารถกำหนดสีพื้นหลังของตัวอักษร เพื่อเน้นเป็นพิเศษได้ที่แท็บนี้ โดยคลิก เลือกสีที่ต้องการได้