โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์

จาก วิกิตำรา

เมื่อใดที่เราต้องการใช้คำสั่งที่มีผลกับข้อมูลในเซลล์ เช่น คำสั่งที่ทำการแก้ไขข้อมูล หรือคำสั่งลบข้อมูล เราจะต้องระบุเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่จะทำงานด้วยก่อนใช้คำสั่งเหล่านั้น ซึ่งมีหลายวิธีดังต่อไปนี้ เลือกเฉพาะเซลล์ช่องใดช่องหนึ่ง เลือกเซลล์ทั้งแถวในตาราง

เลือกเซลล์ทั้งคอลัมน์ในตาราง

เลือกหลายเซลล์ที่อยู่ติดกันในตาราง เราสามารถเลือกกลุ่มเซลล์ที่อยู่ติดกันในตาราง โดยระบุเซลล์ที่อยู่มุมบนซ้ายสุดและเซลล์ที่อยู่มุมล่างขวาสุด เพื่อกำหนดขอบเขตของกลุ่มเซลล์ เช่น ถ้าเราต้องการเลือกกลุ่มเซลล์ 15 เซลล์ ดังรูปจะมีขั้นตอนดังนี้

กำหนดขอบเขตกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ โดยระบุมุมซ้ายบนสุด (B4) และมุมขวาสุด (D8)

  1. เลื่อน ไปที่เซลล์มุมบนซ้ายสุด (B4) ให้คลิกเมาส์และกดค้างไว้
  2. แดรกเมาส์ไปที่เซลล์มุมล่างขวาสุด (D8)
  3. ปล่อยเมาส์จะเกิดพื้นที่สี่เหลี่ยมสีดำแสดงกลุ่มเซลล์ที่ถูกเลือก

TIP

ถ้าเราใช้เมาส์ไม่ถนัด มีวิธีที่สามารถเลือกหลายเซลล์ที่อยู่ติดกันในตารางได้โดยคลิกเมาส์เซลล์มุมบนซ้ายสุด (B4) และให้กดปุ่ม ในขณะที่คลิกเมาส์เซลล์มุมล่างขวาสุด (D8) ซึ่งจะให้ผลลัพธ์อย่างเดียวกันกับการแดรกเมาส์ เลือกหลายเซลล์ในตารางที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

บางครั้งเซลล์ที่เราต้องการเลือกอาจไม่อยู่ติดกันในตาราง เช่น ถ้าเราต้องการเลือกเซลล์ 2 กลุ่มดังรูป ให้ทำดังนี้

  1. แดรกเมาส์เลือกกลุ่มเซลล์ที่อยู่ติดกัน
  2. กดปุ่ม และคลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน
  3. หากมีหลายเซลล์ติดกับเซลล์นั้นให้กด ค้างไว้และแดรกเมาส์ เพื่อเลือกทั้งกลุ่มเซลล์ ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนเราเลือกครบทุกเซลล์ที่ต้องการ

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]