ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบการแสดงตัวเลข

จาก วิกิตำรา

เราสามารถกำหนดให้การแสดงตัวเลขในตารางมีรูปแบบที่ต้องการได้ เช่น ให้มีเครื่องหมาย Comma (,) คั่นทุกๆ 3 หลัก หรือให้ลงท้ายด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

  1. เลือกข้อมูลที่ต้องการกำหนดรูปแบบ
  2. คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกคำสั่ง Format Cells (รูปแบบช่อง)
  3. คลิกเมาส์เลือกแท็บ Numbers (ตัวเลข)
  4. คลิกเมาส์เลือกรูปแบบที่เราต้องการในช่อง Format (รูปแบบ)
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม จะได้รูปแบบของเซลล์เปลี่ยนตามที่เรากำหนด