ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/วิธีการเลือกวัตถุ

จาก วิกิตำรา

เมื่อเราต้องการที่จะแก้ไข หรือตกแต่งวัตถุตัวใด เราจะต้องทำการเลือกวัตถุตัวนั้นก่อน ดังนี้ เลือกเพียงวัตถุเดียว

การเลือกหลายวัตถุที่อยู่ติดกัน

หากเราต้องการที่จะตกแต่ง หรือเคลื่อนย้ายวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่ติดกัน เราสามารถที่จะเลือกวัตถุทั้งกลุ่ม แล้วทำการตกแต่ง หรือเคลื่อนย้ายไปพร้อม ๆ กันได้

การเลือกวัตถุที่อยู่อย่างอิสระ

นอกจากเราจะเลือกวัตถุหลาย ๆ ตัวที่อยู่ติดกันเป็นกลุ่มแล้ว เรายังสามารถเลือกวัตถุได้หลาย ๆ ตัวที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันปะปนกันอยู่กับวัตถุที่เรานั้นไม่ได้ต้องการเลือก

การย้ายวัตถุ

เราสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งวัตถุ โดยเลื่อน ไปที่วัตถุที่ต้องการเคลื่อนย้าย ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็น ให้คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วปล่อยเมาส์ ตามขั้นตอนดังนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]