ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การคัดลอกข้อมูลในเซลล์

จาก วิกิตำรา

ถ้าเราต้องป้อนข้อมูลซ้ำๆ กัน เราควรใช้วิธีคัดลอกข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์อื่นในตารางจะเร็วกว่า ซึ่งวิธีคัดลอกข้อมูลจะคล้ายกับการย้ายข้อมูลในเซลล์ วิธีที่ 1 ใช้การกดปุ่ม + แดรกเมาส์

  1. เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการคัดลอก
  2. เลื่อน ไปที่ขอบของเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ได้เลือกไว้
  3. กดปุ่ม ค้างไว้ พร้อมกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ และแดรกเมาส์ไปยังเซลล์ที่ต้องการคัดลอกข้อมูล
  4. เมื่อเราปล่อยเมาส์ ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกคัดลอกมาที่ตำแหน่งใหม่

วิธีที่ 2 ใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือ

  1. เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการคัดลอก
  2. คลิกปุ่ม (Copy) ในแถบเครื่องมือ เพื่อทำการคัดลอกกลุ่มเซลล์ที่เลือกไว้
  3. คลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการคัดลอกข้อมูลไปไว้
  4. คลิกปุ่ม (Paste) ข้อมูลจะถูกคัดลอกมาที่ตำแหน่งใหม่