ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตรวจสอบงานก่อนพิมพ์

จาก วิกิตำรา

ในหัวข้อนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลในแผ่นงานก่อนพิมพ์ โดยจะแสดงบนหน้าจอผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ทุกประการ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ก่อนสั่งพิมพ์จริง

  1. เลือกคำสั่ง File>Page Preview (แฟ้ม>ตัวอย่างหน้ากระดาษ) เพื่อตรวจดูตัวอย่างหน้ากระดาษก่อนการพิมพ์
  2. เราสามารถดูรายละเอียดได้ด้วยการขยายหน้ากระดาษส่วนที่ต้องการให้ใหญ่ขึ้นโดยคลิกเมาส์ปุ่ม ให้ได้ขนาดที่ชัดเจน จากนั้นเลื่อนแถบ Scroll bar ในส่วนด้านข้าง และล่างเพื่อเลื่อนดูแต่ละส่วนของหน้ากระดาษที่เราจะพิมพ์

สำหรับความหมายของปุ่มต่างๆ ในแถบวัตถุของการแสดงตัวอย่างหน้า มีดังนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]