ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตั้งชื่อเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องใช้บ่อย

จาก วิกิตำรา

หากเรามีเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องใช้บ่อย การเลือกเซลล์โดยวิธีที่ผ่านมาจะไม่สะดวก วิธีที่ดีกว่าคือการตั้งชื่อเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ด้วยชื่อที่สื่อความหมาย และนำมาใช้ในการอ้างอิง ซึ่งสะดวกกว่าการใช้ตำแหน่งเซลล์ เพราะชื่อเซลล์จดจำได้ง่ายกว่า

เช่น เมื่อเราต้องการอ้างอิงกลุ่มเซลล์ที่เก็บตัวเลขเงินเดือนพนักงานดังรูป แทนที่จะต้องอ้างอิงโดยใช้ตำแหน่ง D5 ถึง D8 เราสามารถตั้งชื่อเซลล์กลุ่มนี้ว่า “Salary” และนำมาใช้อ้างอิงได้แทน

ตั้งชื่อกลุ่มเซลล์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  1. เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการตั้งชื่อ
  2. เลือกคำสั่ง Insert>Names>Define (แทรก>ชื่อ>กำหนด)
  3. ปรากฏหน้าต่างตั้งชื่อเซลล์ ในช่อง Name ให้พิมพ์ชื่อกลุ่มเซลล์ที่เราต้องการ โดยในตัวอย่างพิมพ์คำว่า “ราคา”
  4. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเพิ่มชื่อที่กำหนด โดยชื่อนี้จะปรากฏที่ช่องแสดงชื่อ (Name box) ของโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อจบขั้นตอน

TIP

แนวทางการตั้งชื่อเซลล์

เราสามารถตั้งชื่อเซลล์ได้ยาวถึง 255 ตัวอักษรและสามารถใช้ตัวอักษร ตัวเลข จุดทศนิยมหรือเครื่องหมาย “_” ก็ได้ แต่ชื่อเซลล์ต้องขึ้นด้วยตัวอักษรหรือ “_” โดยจะมีช่องว่างในชื่อที่ใช้ไม่ได้ และ Calc นับว่าชื่อที่ประกอบด้วยตัวอักษรใหญ่หรือเล็กนั้นเหมือนกัน เช่น ชื่อเซลล์ “SALARY” และ “Salary” เป็นชื่อเดียวกัน

เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ตั้งชื่อไว้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หลังจากที่เราได้กำหนดชื่อกลุ่มเซลล์ เมื่อใดที่เราต้องการเลือกกลุ่มเซลล์นั้นครั้งต่อไปก็ให้คลิกเมาส์ชื่อกลุ่มเซลล์จากช่องแสดงชื่อเซลล์แทน

  1. คลิกเมาส์ที่ ในแถบเครื่องมือเพื่อดูรายชื่อกลุ่มเซลล์ที่ได้ตั้งไว้
  2. คลิกเมาส์ ชื่อกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ ก็จะปรากฏแถบดำเพื่อแสดงกลุ่มเซลล์ที่เลือก

นอกจากการตั้งชื่อเซลล์สำหรับใช้เลือกเซลล์ในรูปแบบที่กล่าวมาแล้ว การตั้งชื่อเซลล์ยังมีประโยชน์อย่างมากเมื่อนำมาใช้กับสูตรคำนวณซึ่งเราจะกล่าวถึงต่อไปในบทการใช้สูตรคำนวณ

ลบชื่อกลุ่มเซลล์ที่ตั้ง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ถ้าต้องการยกเลิกการตั้งชื่อกลุ่มเซลล์ที่ได้ตั้งไปแล้วให้เลือก Insert>Names>Define (แทรก>ชื่อ>กำหนด) แล้วคลิกเลือกชื่อเซลล์ที่ต้องการลบ คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อลบชื่อกลุ่มเซลล์ และคลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อจบขั้นตอน

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]