ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเขียนฟังก์ชั่น

จาก วิกิตำรา

สำหรับการเขียนฟังก์ชั่นนั้นคล้ายกับการเขียนสูตรคำนวณ โดยเริ่มแรกเราต้องพิมพ์เครื่องหมาย “=” และตามด้วยชื่อฟังก์ชั่นที่ต้องการเช่น “=sum(” จากนั้นเราสามารถพิมพ์ค่า argument เข้าไปได้โดยตรง หรือใช้เมาส์คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการอ้างอิงได้

สำหรับในกรณีที่เราต้องการระบุกลุ่มเซลล์เป็นค่า argument ในฟังก์ชั่น เช่น ในตัวอย่างถ้าเราต้องการให้หาผลรวมเฉพาะเซลล์ E4-E6 และเซลล์ E8 ก็สามารถใช้เมาส์ได้ ดังนี้

  1. เลือกเซลล์ที่ต้องการเขียนฟังก์ชั่น พิมพ์ “=” และชื่อฟังก์ชั่น
  2. คลิกหรือแดรกเมาส์เลือกกลุ่มเซลล์ที่ใช้เป็นค่า argument
  3. ถ้ามี argument เพิ่มอีกให้พิมพ์ “;” เพื่อขึ้น argument ใหม่ หลังจากนั้นให้คลิกและแดรกเมาส์เลือกกลุ่ม เซลล์ที่ใช้เป็นค่า argument ต่อไป ดังตัวอย่างเราต้องการกำหนดให้ฟังก์ชั่นหาผลรวมจากกลุ่มเซลล์ 2 กลุ่ม (E4-E6 และเซลล์ E8) ดังนั้นเราต้องกำหนดค่า argument 2 ค่า โดยค่าแรกเราคลิกเมาส์เลือกเซลล์ E4-E6 พิมพ์ “;” และคลิกเมาส์เลือกเซลล์ E8 ที่เรากำหนดให้เป็นค่า argument ที่ 2
  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เพื่อกำหนดค่า argument เพิ่มเติม และพิมพ์ “)” เพื่อจบฟังก์ชั่น
  5. กดปุ่ม เพื่อจบการเขียนฟังก์ชั่น

TIP

มีวิธีเขียนสูตรที่รวดเร็ว โดยหลังจากที่เราได้คลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการเขียนสูตร และพิมพ์เครื่องหมาย “=” ให้คลิกที่ช่องรายการ ข้างแถบสูตร ซึ่งจะแสดงชื่อฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อย เราสามารถคลิกเลือกฟังก์ชั่นที่เราต้องการใช้ได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]