ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แบ่งหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลที่มีปริมาณมาก

จาก วิกิตำรา

ถ้าข้อมูลในแผ่นงานมีหลายแถวและหลายคอลัมน์ Calc จะไม่สามารถแสดงข้อมูลบนหน้าจอได้พร้อมกันทั้งหมด ทำให้เมื่อต้องการเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ห่างกัน เราจะต้องเลื่อนหน้าจอไปมา มีวิธีที่ดีกว่าคือ ให้แบ่งหน้าจอออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อแสดงข้อมูลที่อยู่ห่างกัน

  1. คลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการแยก
  2. เลือกคำสั่ง Window>Split (หน้าต่าง>แยก)
  3. หน้าจอจะถูกแยกออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน
  4. ลาก มาที่เส้นแบ่งแยก จะกลายเป็น จากนั้นคลิกเมาส์แล้วลากเส้นแบ่ง เพื่อขยายหน้าต่างทางแนวนอน # ลาก มาที่เส้นแบ่งแยก จะกลายเป็น จากนั้นคลิกเมาส์แล้วลากเส้นแบ่ง เพื่อขยายหน้าต่างทางแนวตั้ง

เราสามารถเลื่อนสกรอลบาร์ที่อยู่ทางด้านข้าง และอยู่ด้านล่าง เพื่อเลื่อนหาดูข้อมูลในแต่ละส่วนเพื่อเปรียบเทียบได้ NOTE

การเลือกคำสั่ง Windows>Split (หน้าต่าง>แยก) อีกครั้งจะเป็นการเอาเครื่องหมายถูกออกจากคำสั่งแยก เพื่อยกเลิกการแบ่งหน้าจอ

ถ้าเราคลิกเมาส์เลือกเซลล์อื่นที่ไม่ใช่ A1 และเลือกคำสั่ง Windows>Split (หน้าต่าง>Split) ลักษณะการแบ่งหน้าจอจะขึ้นกับตำแหน่งของเซลล์นั้นดังนี้คือ แบ่งตามตำแหน่งที่เซลล์อยู่

แบ่งเป็น 2 ส่วนตามแนวนอน

แบ่งเป็น 2 ส่วนตามแนวตั้ง

NOTE

เมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปอยู่เหนือเส้นแบ่งหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหรือซึ่งเราคลิกเมาส์เลื่อนเส้นแบ่งเพื่อปรับสัดส่วนของหน้าจอย่อยได้