ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับขนาดของตาราง

จาก วิกิตำรา

เราสามารถปรับขนาดความกว้างของตารางให้มีค่าเพิ่มขึ้นโดยวิธีนี้ ปรับขนาดของคอลัมน์

ปรับขนาดของแถว