ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับแต่งภาพ

จาก วิกิตำรา

ภาพที่เรานำมาตกแต่งสไลด์จะถูกจัดเป็นวัตถุ ซึ่งเราสามารถปรับแต่งขนาด ขยาย จัดเรียง และหมุน ได้ด้วยวิธีเดียวกันที่ใช้จัดการวัตถุต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบท "ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ" โดยจะมีแถบเครื่องมือสำหรับปรับแต่งภาพแสดงดังรูป


ในแถบเครื่องมือที่ปรากฏบนหน้าจอจะประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพโดย มีรายละเอียดดังนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]