โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบหน้ากระดาษก่อนเริ่มทำงาน

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ก่อนใช้งาน Writer เราควรกำหนดรูปแบบหน้ากระดาษก่อน ดังนี้

  1. เลือก Format>Page (รูปแบบ>หน้า)
  2. คลิกแท็บ Page (หน้า) ซึ่งมีรายละเอียดที่ใช้ปรับแต่งรูปแบบหน้ากระดาษ ดังนี้

Paper format(รูปแบบกระดาษ) ใช้ตั้งขนาดกระดาษ และแนวการวางหน้ากระดาษ

Format (รูปแบบ) กำหนดขนาดกระดาษโดยเลือกจากรูปแบบในรายการ

Width (ความกว้าง) ระบุความกว้างของหน้ากระดาษเจาะจง

Height (ความสูง) ระบุความสูงของหน้ากระดาษเจาะจง

Orientation (การวางแนว) ระบุแนวการวางหน้ากระดาษ โดยเลือก Portrait เพื่อวางหน้ากระดาษแนวตั้ง และ Landscape เพื่อวางหน้ากระดาษ ในแนวนอน

Margins (ระยะขอบ) ใช้ตั้งขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Left (ซ้าย) Right (ขวา) Top (บน) Buttom (ล่าง)

  1. คลิก OK

สารบัญ[แก้ไข]