ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้มุมมองต่างๆ ใน Writer

จาก วิกิตำรา

การใช้มุมมองต่างๆ ใน Writer

เราสามารถเลือกแสดงเอกสารได้ 2 มุมมอง (View) คือ มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout) และมุมมองเค้าโครงเว็บ (Web Layout) ซึ่งเราสลับมุมมองที่ใช้ได้โดยเลือก View>Print Layout (มุมมอง>การจัดวางพิมพ์) หรือ Web Layout (เค้าโครงเว็บ) เค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout)

เป็นมุมมองที่ใช้เมื่อเราเปิดเอกสารครั้งแรก ซึ่งใช้สำหรับสร้าง/แก้ไขข้อความเป็นหลัก

เค้าโครงเว็บ (Web Layout)

เป็นมุมมองที่เหมาะสำหรับอ่านเอกสารในเว็บเพจซึ่งขนาดของฟอนต์ความยาวของบรรทัดความยาวของหน้ากระดาษที่ใช้แสดงข้อความถูกจัดไว้เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]