ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ช่องตารางหรือเซลล์ใน Calc

จาก วิกิตำรา

แผ่นงาน จะถูกแบ่งเป็นช่องๆ ตามแนวแถว (Row) และแนวคอลัมน์ (Column) เรียกว่า เซลล์ (Cell) ช่องเหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลได้ สำหรับเซลล์ที่มีกรอบเส้นดำทึบล้อมรอบคือเซลล์ที่พร้อมรับข้อมูลที่เราพิมพ์จากคีย์บอร์ด เมื่อเราต้องการป้อนข้อมูลในเซลล์ใดเราต้องเลื่อนกรอบดำไปที่เซลล์นั้นก่อนโดยใช้เมาส์ หรือคีย์บอร์ด ดังนี้ เลือกเซลล์โดยใช้เมาส์

เลือกเซลล์โดยใช้คีย์บอร์ด

เราสามารถเลื่อนกรอบดำไปยังเซลล์ที่ต้องการได้โดยใช้ปุ่มเหล่านี้บนคีย์บอร์ด

เลือกเซลล์โดยใช้หน้าต่างตัวนำ เซลล์แต่ละช่องในตาราง สามารถอ้างอิงได้โดยใช้ชื่อแถวและคอลัมน์ที่ตัดกันที่เซลล์นั้น เช่น เซลล์ B3 คือเซลล์ ณ ตำแหน่งที่คอลัมน์ B และแถว 3 ตัดกัน

ถ้าเรารู้ตำแหน่งอ้างอิงของเซลล์ เราจะสามารถไปยังตำแหน่งเซลล์นั้นได้ โดยการเปิดหน้าต่างตัวนำ (Navigator) ขึ้นมา และกำหนดตำแหน่งคอลัมน์ และแถวที่จะไปหาในแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ และกดปุ่ม กรอบดำก็จะไปยังตำแหน่งเซลล์ที่กำหนดไว้ ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับเลือกเซลล์ที่อยู่ไกลมาก ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนหน้าจอหาเซลล์นั้น

  1. คลิกเมาส์ปุ่มเพื่อเปิดหน้าต่างตัวนำขึ้นมา
  2. คลิกเมาส์ปุ่ม ในหัวข้อแผ่นงาน เพื่อเข้าไปเลือกแผ่นงานที่จะไปหาข้อมูล# เลือกคอลัมน์ของเซลล์ที่จะไปในช่องคอลัมน์ และเลือกแถวที่จะไปในช่องแถว จากนั้นกดปุ่ม ในตัวอย่างนี้กำหนดให้เป็นคอลัมน์ B แถว 19 จะเห็นว่ากรอบสีดำจะเลื่อนไปที่เซลล์นั้น