ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ใบปะหน้าแฟกซ์

จาก วิกิตำรา

การส่งแฟกซ์แต่ละครั้ง ควรมีใบปะหน้าแฟกซ์เพื่อบอกให้ผู้รับแฟกซ์ทราบว่าแฟกซ์นี้มาจากใคร มีจำนวนหน้าที่ส่งมาเท่าใด ซึ่งเราสามารถใช้ Writer สร้างใบปะหน้าแฟกซ์ได้อย่างรวดเร็ว

  1. เลือกเมนูคำสั่ง File>Wizards>Fax (แฟ้ม>ตัวช่วยสร้าง>แฟกซ์) เพื่อสร้างใบปะหน้าแฟกซ์แบบอัตโนมัติ
  2. กำหนดโครงร่างของใบปะหน้าแฟกซ์
  3. คลิก เพื่อให้มีเลย์เอาท์ของใบแปะหน้าแฟกซ์ปรากฏบนหน้าเอกสาร
  4. เอกสารแฟกซ์จะปรากฏออกมา
  5. ให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดของใบแปะหน้าแฟกซ์

ตัวช่วยสร้างอื่น ๆ นอกเหนือจากการสร้างจดหมาย และใบปะหน้าแฟกซ์อัตโนมัติแล้ว ที่เมนู File> Wizard (แฟ้ม>ตัวช่วยสร้าง) ยังมีตัวช่วยสร้างอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเราสามารถศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมได้ ดังนี้

Letter จดหมาย

Fax ใบปะหน้าแฟกซ์

Agenda วาะระการประชุม

Presentation งานพรีเซนเตชั่น

Web Page นำเอกสารที่สร้างไปเผยแพร่เป็นหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ต

นอกจากนั้นยังมีตัวช่วยสร้าง ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม ดังนี้

Document Converter ช่วยแปลงไฟล์เอกสารเพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ได้แก่ Microsoft Office และ Star Office