ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ใช้เส้นไกด์ช่วยในการวาดภาพ

จาก วิกิตำรา

เส้นไกด์ (Guide) เป็นเส้นตรงในแนวนอนและแนวตั้งที่ใช้อ้างอิงตำแหน่งของชิ้นงาน โดยจะมีลักษณะที่อยู่เหนือชิ้นงาน แต่เส้นไกด์จะไม่ถูกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

การสร้างเส้นไกด์

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในการสร้างเส้นไกด์นั้น สามารถทำได้โดยการลากเมาส์ดึงเส้นไกด์ออกมาจากไม้บรรทัด อาจจะเป็นเส้นในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกเมนูคำสั่ง View>Ruler (มุมมอง>ไม้บรรทัด) ให้มีเครื่องหมาย เพื่อใช้งานแถบไม้บรรทัด
  2. ทำการเลื่อนเมาส์ไปที่ไม้บรรทัด (ซึ่งเลือกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน) จากนั้นให้คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเส้นไกด์ออกมายังตำแหน่งที่ต้องการ
  3. เมื่อปล่อยเมาส์จะปรากฏเส้นตรงสีฟ้าเกิดขึ้น เราเรียกเส้นตรงนี้ว่า เส้นไกด์
  4. เมื่อมีเส้นไกด์อ้างอิง ทำให้วางภาพได้ตำแหน่งที่ต้องการ