ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/รู้จักเครื่องมือ Selection

จาก วิกิตำรา

เครื่องมือต่างๆ ใน Math ช่วยให้เราสร้างสมการแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น เลขเศษส่วน รวมทั้งเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ไม่มีบนคีย์บอร์ด เช่น เครื่องหมายอินทิเกรต เครื่องหมายรวม สัญลักษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของเซต เป็นต้น

สำหรับกลุ่มสูตรสมการที่เราสามารถเลือกมาใช้ได้จากเครื่องมือ Selection มีดังนี้

  1. Unary / Binary Operators : เป็นเครื่องหมายหลักในการทำงานร่วมกับตัวแปร หรือระหว่าง 2 ตัวแปร เช่น บวก, ลบ, คูณ, หาร, มากกว่า/เท่ากับ, ไม่เท่ากับ, ค่าสัมบูรณ์ เป็นต้น
  2. Relations : เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ค่า เช่น มากกว่า, เท่ากับ, ไม่เท่ากับ, ค่าประมาณ, ค่าสัมบูรณ์, ค่าแปรผัน เป็นต้น
  3. Set Operators : เป็นตัวดำเนินการเกี่ยวกับเซต เช่น ยูเนียน, อินเตอร์เซคชั่น, ซับเซต, เซตว่าง, ไม่ใช่ซับเซตของ เป็นต้น
  4. Functions : สัญลักษณ์ที่เป็นตัวย่อของฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ใช้บ่อย เช่น ค่า log, ค่า exp และค่ามุมแบบต่างๆ (sin, cos, tan) เป็นต้น
  5. Operators : แม่แบบสำหรับการหาผลรวมในรูปของสูตรแบบต่างๆ และการหาค่าอินทิเกรตแบบต่างๆ
  6. Attributes : สัญลักษณ์ประเภทต่อเติมด้านบนของตัวอักษร เช่น ไพรม์, ดอท, ลูกศร เป็นต้น
  7. Others : สัญลักษณ์ในแบบอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เครื่องหมายเกี่ยวกับการเป็นเหตุเป็นผล และลูกศรในแบบต่างๆ หลายทิศทาง เป็นต้น
  8. Brackets : แม่แบบสำหรับกลุ่มของตัวแปร หรือวงเล็บรูปแบบต่างๆ เช่น แบบโค้ง แบบเหลี่ยม แบบปีกกา เป็นต้น
  9. Formats : เป็นการเลือกรูปแบบการจัดวางของตัวอักษร เช่น ยก ห้อย ซ้อน เป็นต้น

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]