ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เข้าใจการใช้สูตรคำนวณ

จาก วิกิตำรา

เมื่อเราป้อนสูตรคำนวณในตารางให้ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) นำหน้าเสมอ มิฉะนั้น Calc จะคิดว่าสูตรที่ป้อนเข้าไปนั้นเป็นข้อความธรรมดาและจะไม่นำไปคำนวณ เครื่องหมายการคำนวณที่ใช้ในการเขียนสูตรได้แก่เครื่องหมายบวก (+) ลบ (-) คูณ (x) หาร (/) ยกกำลัง (^) และเครื่องหมายเปอร์เซนต์ (%)

เมื่อ Calc นำสูตรที่เราเขียนไปคำนวณ ลำดับการคำนวณจะเกิดขึ้นตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมายการคำนวณดังนี้ คือ

ตัวอย่างเช่น สูตร =(2x3)^2/4+7 จะมีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับความสำคัญดังนี้คือ

= 6^2/4+7

= 36/4+7

= 9+7

= 16 NOTE

ถ้าเครื่องหมายที่ใช้ในสูตรคำนวณ มีลำดับความสำคัญเท่ากัน Calc จะคำนวณโดยกระทำจากทางซ้ายไปทางขวาของสูตร