โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล

จาก วิกิตำรา

ข้อมูลที่เราป้อนในตารางสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ตัวเลข, วันที่และข้อความ เราสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลทั้ง 3 ประเภทนี้ให้เหมาะกับงานของเราได้ เช่น ให้จำนวน 13545.47 แสดงเป็น ฿13,545.47 เพื่อใช้ในงานบัญชีหรือกำหนดให้ข้อความ “สรุปปริมาณสินค้าคงคลัง” มีรูปแบบเป็นตัวหนา และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เพื่อใช้เป็นหัวเรื่องรายงานของเรา

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]