ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้แผนภูมิ

จาก วิกิตำรา

การใช้แผนภูมิจะช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลทำได้ง่ายเพราะแผนภูมิสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนเราสามารถเลือกใช้แผนภูมิชนิดที่เหมาะกับข้อมูลที่ต้องการแสดงเช่นใช้แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายในแต่ละเดือนหรือใช้แผนภูมิวงกลมแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ขาย

  1. เลือก Insert>Object>Chart (แทรก>วัตถุ>แผนภูมิ) เพื่อสร้างแผนภูมิในเอกสารของเรา จะแสดงแผนภูมิที่มีข้อมูลสมมุติที่เราต้องเพิ่มข้อมูลจริงเข้าไป
  2. ดับเบิ้ลคลิกที่แผนภูมิ จะปรากฏแถบเครื่องมือ Formatting สำหรับจัดการกราฟ คลิกปุ่ม (Chart Data) เพื่อใส่ข้อมูลในแผนภูมิของเรา
  3. จะปรากฏตารางให้เราป้อนข้อมูลที่จะนำไปสร้างเป็นแผนภูมิ โดยคลิกเซลล์ที่ต้องการ จากนั้นป้อนข้อมูลในแถว และกดคีย์ หรือกดคีย์ (ขอแนะนำให้เริ่มโดยการเปลี่ยนชื่อแถวและคอลัมน์ก่อน) หากเราต้องการลบข้อมูลที่ป้อน ก็ให้คลิกเลือกช่องเซลล์ในตารางที่เก็บข้อมูลและไปทำการแก้ไขลบข้อมูล โดยลบทีละตัวหรือเลือกข้อความทั้งหมดแล้วกดปุ่ม (Del)
  4. เมื่อป้อนข้อมูลในตารางเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม (Close) เพื่อเป็นการกำหนดค่านั้นๆ ให้กับแผนภูมิ
  5. คลิกเมาส์พื้นที่ว่างในเอกสาร เพื่อกลับสู่หน้าเอกสารหลักซึ่งจะแสดงข้อมูลในแผนภูมิที่เราสร้าง