ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่เชิงอรรถ

จาก วิกิตำรา

เชิงอรรถหรือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ หรือข้อความที่มักปรากฏอยู่ด้านล่างของหนังสือนั้น สามารถกำหนดได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เลือกข้อความที่ต้องการแทรกเชิงอรรถ
  2. เลือก Insert>Footnote (แทรก>เชิงอรรถ)
  3. คลิกปุ่ม เพื่อให้กำหนดแบบอัตโนมัติ
  4. พิมพ์ข้อความอธิบายความหมายของคำที่เป็นเชิงอรรถ

การลบหมายเลขเชิงอรรถข้างข้อความจะเป็นการลบคำอธิบายความหมายโดยอัตโนมัติ