ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ย่อ/ขยายแผ่นงาน

จาก วิกิตำรา

ถ้าในแผ่นงานที่เราเปิดอยู่มีข้อมูลปริมาณมาก เราอาจย่อมุมมองแผ่นงานเพื่อให้แสดงข้อมูลได้มากขึ้นหรือในกรณีที่ข้อมูลที่แสดงบนจอภาพมีขนาดเล็กจนมองไม่สะดวก เราก็อาจสั่งขยายมุมมองแผ่นงาน เพื่อแสดงข้อมูลให้ใหญ่ขึ้นได้


เลือก View>Zoom (มุมมอง>ย่อ/ขยาย) และเลือกหัวข้อ Variable แล้วกำหนดอัตราย่อ/ขยายที่ต้องการจะได้ขนาดมุมมองของแผ่นงานตามที่เรากำหนดไว้ นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้คีย์ลัด +เลื่อนวีลเมาส์ เพื่อย่อ/ขยายแผ่นงานได้ด้วย