โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับเอกสาร

จาก วิกิตำรา

หากเราไม่ต้องการเสียเวลากำหนดฟอนต์ให้กับข้อความในเอกสาร ก็อาจกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับเอกสารได้เลย โดยเลือก Tools>Options (เครื่องมือ>ตัวเลือก) คลิกที่ OpenOffice.org Writer และกำหนดค่า ได้ที่หัวข้อ Basic Fonts (Western) (แบบอักษรพื้นฐาน (ตะวันตก)) สำหรับฟอนต์ภาษาอังกฤษ และที่หัวข้อ Basic Fonts (CTL) (แบบอักษรพื้นฐาน (ภาษาไทยและภาษาซับซ้อนอื่นๆ)) สำหรับฟอนต์ภาษาไทย โดยมีส่วนต่างๆ ได้แก่ Default (ข้อความปกติ) Heading (หัวข้อ) List (รายการ) Caption (คำบรรยาย) Index (ดัชนี)

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]