ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การค้นหาข้อมูลในตาราง

จาก วิกิตำรา

การค้นหาข้อมูลในตาราง เราสามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้


  1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Find Record)
  2. จะปรากฏไดอะล็อกซ์ Record Search ให้เราใส่ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่อง Search for และกำหนดลักษณะการค้นหา ดังนี้


• Where to search จะให้เราเลือกว่าจะค้นหาในฟิลด์ใด หรือค้นหาทั้งตาราง


• Position ใช้กำหนดทิศทางในการค้นหาข้อมูลจะเป็นแบบขึ้น/ลง หรือทั้งหมด


  1. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ให้เราคลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเริ่มต้นค้นหา