ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/จัดวางข้อมูลให้อยู่กึ่งกลางแถวเพื่อใช้เป็นหัวเรื่อง

จาก วิกิตำรา

เราสามารถจัดข้อมูลให้อยู่กึ่งกลางแถวเพื่อใช้เป็นหัวเรื่องของตารางได้โดยการเลือกคำสั่ง Format>Merge Cells (รูปแบบ>ผสานเซลล์) และทำการจัดเรียงข้อความที่อยู่ในเซลล์ที่รวมกันให้อยู่กึ่งกลางพอดี โดยใช้ปุ่ม


เมื่อเราต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้ทำการรวมเซลล์เข้าด้วยกันแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ตามปกติ NOTE

หากเราต้องการยกเลิกการจัดเรียงข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ให้คลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่ถูกรวม และคลิกเมาส์ปุ่ม อีกครั้งหนึ่ง เซลล์ที่ถูกจัดเรียงข้อความให้อยู่ตรงกลางก็จะถูกยกเลิกไป และถ้าคลิกเมาส์เลือก Format>Merge Cells (รูปแบบ>ผสานเซลล์) อีกครั้ง จะเป็นการยกเลิกเซลล์ที่รวมเอาไว้ออกจากกัน