ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การผสานช่องเซลล์และการแยกช่องเซลล์ในตาราง

จาก วิกิตำรา

การผสานเซลล์เป็นการรวมเซลล์หลายๆเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวกันส่วนการแยกเซลล์เป็นการแยกเซลล์ที่มีอยู่เดิมเป็นหลายๆเซลล์ ผสานช่องเซลล์

  1. คลิกเลือกกลุ่มเซลล์ที่ต้องการผสาน ในตัวอย่างนี้เราเลือกแถวแรก
  2. คลิกปุ่ม (Merge Cells) ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการรวมเซลล์ที่ได้เลือกไว้เป็นเพียงช่องเดียว

แยกช่องเซลล์

  1. คลิกเลือกเซลล์ที่เคยผสานไว้ ที่จะแยก
  2. คลิกปุ่ม (Split Cells)
  3. จะปรากฏหน้าต่าง Split Cells ขึ้นมาให้เรากำหนดค่าดังนี้

• ที่ช่อง Split cell into ใส่เป็น 2 คือจำนวนของเซลล์ที่ต้องการแบ่ง

• ส่วน Direction เลือก Vertically เพื่อแบ่งเซลล์ในแนวคอลัมน์ (ส่วน Horizontally จะเป็นการแบ่งเซลล์ในแนวแถว) จากนั้นคลิกปุ่ม เพื่อแบ่งคอลัมน์ที่กำหนด