ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แนะนำส่วนประกอบของฟังก์ชั่น

จาก วิกิตำรา

ใน Calc มีฟังก์ชั่นมากกว่า 300 ฟังก์ชั่นสำหรับทำหน้าที่ต่างๆ อาทิเช่น การคำนวณตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและการเงิน และการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละฟังก์ชั่นจะมีรายละเอียดการใช้งานที่แตกต่างกันไป แต่พอสรุปส่วนประกอบของฟังก์ชั่นได้ดังนี้


สำหรับการป้อนค่า argument ในฟังก์ชั่น เราจะต้องทราบก่อนว่าฟังก์ชั่นที่เรากำลังใช้งานอยู่นั้น รับค่า argument แบบใดบ้าง ซึ่งเราอาจใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเข้าไปได้โดยตรง เช่น =sum(18700,9800,7200) เพื่อให้หาผลรวมระหว่างค่า 18700 9800 7200 หรืออาจกำหนดให้ฟังก์ชั่นอ้างอิงค่าในเซลล์ก็ได้ เช่น =sum(E5:E7) สำหรับการใช้ฟังก์ชั่นบางประเภทเราอาจต้องป้อนค่า argument ที่เป็นข้อความ เวลา หรือวันที่ โดยจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย “” เสมอ

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]