ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ออกจากโปรแกรม Impress

จาก วิกิตำรา

หลังจากเราได้เสร็จสิ้นการใช้โปรแกรม Impress และได้ทำการบันทึกข้อมูลแล้ว เราสามารถสิ้นสุดการใช้โปรแกรมได้เลย โดยที่การปิดโปรแกรมนำเสนอก็เป็นการออกจากโปรแกรม Impress ด้วย ซึ่งการออกจากโปรแกรมทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกคำสั่ง File>Close (แฟ้ม>ปิด) หรือคลิกเมาส์ปุ่ม (มุมบนขวาสุดของจอภาพ) หรือเลือกคำสั่ง File>Exit (แฟ้ม>ออก)
  2. หากเรายังไม่ได้บันทึกข้อมูล โปรแกรมนำเสนอจะถามเราว่าต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่ โดยเลือก

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]